אקווריום תוצרת חוץ - Reahu

1. אידיאל 80

כלול מקורי (מתוקים)

מותאם למתוקים.

3700 ₪

2. אידיאל 80

כלול מקורי(מלוחים)

מותאם למלוחים

5900 ₪

3. אידיאל 100

כלול מקורי (מלוחים)

מותאם למלוחים

6900 ₪

4. אידיאל 100

כלול מקורי (מתוקים)

מותאם למתוקים.

4000 ₪

5. אידיאל 120

כלול מקורי (מתוקים)

מותאם למתוקים.

5000 ₪

6. אידיאל 120

כלול מקורי (מלוחים)

מותאם למלוחים

7800 ₪

7. אידיאל 150

כלול מקורי (מתוקים)

מותאם למתוקים

8300 ₪

8. אידיאל 150

כלול מקורי (מלוחים)

מותאם למלוחים

11200 ₪

9. אידיאל 180

כלול מקורי (מתוקים)

מותאם למתוקים

9600 ₪

10. אידיאל 180

כלול מקורי (מלוחים)

מותאם למלוחים

12500 ₪

11. סילבר 125

2300 ₪

12. סילבר 180

2900 ₪

13. סילבר 240

3400 ₪

14. סילבר 300

4400 ₪

15. סילבר 400

5400 ₪

16. סילבר 600

7600 ₪

17. רילי 125

1950 ₪

18. רילי 180

2360 ₪

19. רילי 240

3220 ₪

20. רילי 400

5400 ₪

21. רילי 600

7800 ₪